Vattenskada

Föreningen har undersökningsplikt när det inträffar en vattenskada och följande gäller:

  • Lägenhetsinnehavaren anmäler till sitt försäkringsbolag

  • Lägenhetsinnehavaren meddelar styrelsen via mejl att det har uppstått en vattenskada i lägenheten. Var utförlig med vad som har inträffat, mejla med bilder, lämna mejluppgifter och mobilnummer. Få gärna med lägenhetsnumret. Dessa uppgifter sitter på utsidan av ytterdörren. Det är det tresiffriga numret som ni lämnar. Ange också vilket försäkringsbolag ni har och skadenummer på anmälan.

  • Styrelsen anmäler till föreningens försäkringsbolag. Kopia på föreningens anmälan till försäkringsbolaget skickas sedan till lägenhetsinnehavaren.

  • Styrelsen kontaktar en saneringsfirma som kommer att undersöka vattenskadan och dokumentera den.

  • Saneringsfirmans rapport lämnas både till föreningen och lägenhetsinnehavaren.

  • Saneringsfirmans rapport ska sedan skickas till respektive försäkringsbolag dvs både lägenhetsinnehavarens och föreningens.

Info för anmälan

  • Fastighetens kvartersbeteckning är Midgård 3

  • Förening Brf Stina orgnummer 769604-1016

OBS! Vid akuta händelser kontakta föreningens fastighetsskötare eller fastighetsjouren omgående.