Trivselregler

Syftet med dessa trivselregler är att ge trygghet och trivsel för de boende. Trivselreglerna, som vid behov kan justeras, är ett komplement till brf Stinas stadgar samt tillämpliga lagar.

Tänk på att
vara aktsam om och vårda egen lägenhet inklusive balkong och uteplats samt föreningens egendom i övrigt.

Trapphus och vindsgångar
ska av säkerhetsskäl hållas tomma. Inget får förvaras permanent eller tillfälligt i trapphus och vindsgångar. Detta gäller till exempel barnvagnar, pulkor, skateboards, skor, soppåsar och dörrmattor.

Rökning
är inte tillåten i trapphus, hissar och andra gemensamma utrymmen. Visa hänsyn till alla boende. Tänk på allergiker! Tänk på barnen! Släng inte fimpar på marken, ta med fimparna in.

Balkonger och uteplatser
Vädra gärna men skaka inte sängkläder och mattor från balkongen. Mata inte fåglar. Grillning får inte ske på balkong och terrass på grund av brandrisk och störande os. Balkonglådor ska placeras innanför balkongräcke. 
Vintertid bör lägenhetsinnehavaren se till att vidta åtgärder för att minimera riskerna för skador orsakade av smältvatten o.d.

Markis m.m.
Den som önskar sätta upp markis, parabolantenn eller liknande måste få tillstånd av styrelsen.

Planteringar
Värna våra allmänna planteringar.

Störningar
Undvik att spela hög musik etc. mellan klockan 22.00 på kvällen och klockan 07.00 på morgonen. Ska du ha fest så informera gärna grannarna i förväg. Det är inte tillåtet att leka i trapphusen.

Vid renovering är arbetstiden begränsad från 07:00 – 17:00 måndag till fredag, 09:00-15:00 på lördagar och inget arbete tillåts på söndagar. Extremt störande moment sker endast vardagar mellan 10:00 till 15:00. Informera gärna närmaste grannar om att ni kommer att göra arbeten. Mer detaljerad information finns under fliken renovering.

Gården
Vår gård är till för samtliga boende. Tänk på att städa upp efter grillning och middag och på de boende med fönster mot gård. Bokning av gården är inte möjlig utan först till kvarn gäller.

Avfallssortering
ska ske enligt anvisningarna i soprummet Frejgatan 46B.

Husdjur
Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten eller inom föreningens område.

Skyltning
Annonser och andra meddelanden på husens ytterväggar, i entréer eller trappuppgångar får inte sättas upp utan styrelsens medgivande.

Trygghet
Håll dörrarna till gård, gata och källare stängda och låsta så minskar vi risken för inbrott samt förhindrar att råttor tar sig in i fastigheten.

Städning

Städning av gemensamma utrymmen, trapphus och tvättstuga görs veckovis varje torsdag.

Följande görs i trapphusen

Samtliga våningsplan sopas

 Samtliga våningsplan våtmoppas

Entrémattor dammsugs

Fönsterbrädor på insidan av fönster torkas av

Fönster på ytterdörrarnas in- och utsida tvättas (ej bågformade ovanfönstren)

Postfacken och entrétavlorna (boende) torkas av

Elementen torkas av

Hissarna torkas av på insidan, golvet våtmoppas och spegel tvättas av

Tvättstuga/torkrum

Golven sopas och våtmoppas

Tvättmaskinerna, torktumlare, mangel, tvättho och torkskåpen torkas av på utsidan

Toaletten sopas och våtmoppas. Porslinet torkas av på utsidan samt rengöring av insidan av toalettstol.

Storstädning

Göras två gånger om året, vår och höst på avrop från föreningen. Förutom de saker som görs i veckostädningen görs också följande i trapphusen:

Avtorkning av väggar och vid behov fläckborttagning (ex vid sopnedkasten)

Samtliga lister ska torkas av

Samtliga dörrar ska torkas

Alla tidningshållare ska torkas av

All armatur ska torkas av på utsidan

Hissgaller ska torkas av på in- och utsidan

De bågformade ovanfönstret vid entréerna ska tvättas av på in- och utsida

Dammsugning av källarutrymmena.

Förutom de åtgärder som görs i veckostädningen görs också följande i tvättstugan:

Avtorkning av väggar och vid behov fläckborttagning

Alla lister ska torkas av

Tvättmaskinernas fack ska rengöras

Städningen utförs av Atlas Boro