Renovering

OBS! Det är inte tillåtet att stänga av tappvatten till fastigheten, kontakta styrelsen om behov finns senast 1 v innan önskad tidpunkt för avstängning. 

Allmänt
Se föreningens stadgar § 43 angående förändringar som kräver styrelsens tillstånd. 
 
Arbetstiden begränsas från 07:00 – 17:00 måndag till fredag, 09:00-15:00 på lördagar och inget arbete tillåts på söndagar. Extremt störande moment är endast tillåtet vardagar mellan 10:00 till 15:00. Informera gärna närmaste grannar om att ni kommer att göra arbeten. 

När företag anlitas för att genomföra arbeten:
- Vid behov kunna uppvisa gällande Registreringsbevis från Bolagsverket.
- Företaget bör ha en Entreprenadförsäkring om minst dubbla Entreprenadbeloppet.
- För att kontrollera ett företag man anlitar kan blankett SKV 4820 från Skatteverket användas. Denna kan komma att efterfrågas av Styrelsen och bör inte vara mer än sex månader gammal.
- Är du osäker, kontakta styrelsen via mejl styrelsen@brfstina.se.
- Mer omfattande renoveringar kan kräva bygglov. För mer info om detta kontakta Stockholms stad.
- Lämna gärna in kopia på faktura eller offert från entreprenören till Styrelsen så kan detta arkiveras i föreningens lägenhetspärm för framtida ägare.

Arbetsspecifika krav

Ventilation
Kontakta styrelsen, eventuella ändringar måste godkännas av styrelsen. 

Värme
Kontakta styrelsen, eventuella ändringar måste godkännas av styrelsen.

El
Vi rekommenderar att ni anlitar företag som är medlemmar i Installatörsföretagen. 

VVS
Företag som anlitas för att utföra VVS-arbeten (t ex rördragning, montering av blandare eller inkoppling av diskmaskin) ska vara behörigt enligt Säker Vatten. På deras hemsida finns Branschregler Säker Vatteninstallation som är framtagna av VVS-branschen i samråd med leverantörer och försäkringsbolag.
Bostadsrättshavaren är skyldig att tillse att installationer utförs fackmannamässigt (Brf Stinas stadgar §35) och installation som uppfyller Säker Vatteninstallation är att anse som fackmannamässig.
Utförande entreprenadföretag ska säkerställa att de har telefonnummer till Brf Stinas fastighetsförvaltare och aktuellt journummer (i händelse av en vattenläcka måste vattnet omedelbart stängas av). 
Bostadsrättshavaren ska senast 3 veckor innan önskad återkoppling skicka information till styrelsen med följande information:
Bostadsrättshavarens namn och telefonnummer samt lägenhetsnummer.
Startdatum för entreprenaden.
Vilket företag som anlitats samt kontaktperson.
Företagets behörighet enligt Säker Vatten.
Beskrivning om, och i så fall hur, vatten och avloppsledningar påverkas.

Bostadsrättshavaren ska senast 4 veckor efter genomförda arbeten skicka följande till styrelsen:
Intyg om Säker Vatteninstallation.

Badrum
För badrum gäller krav för VVS och el enligt ovan samt följande.
Företag som anlitas för att utföra badrumsrenovering ska vara behörigt enligt Byggkeramikrådet (BKR) och/eller Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK).
Personal som utför tätskiktsarbeten ska ha behörighetslegitimation samt vara anställd i ett företag som är behörigt enligt BKR eller GVK.
Arbetena ska utföras med godkända tätskiktssystem enligt tillhörande monteringsanvisningar enligt Branschregler 2021:1, BBV eller Säkra Våtrum 2021:1.
Bostadsrättshavaren ska senast 3 veckor innan önskad återkoppling skicka information till styrelsen med följande information:
Bostadsrättshavarens namn och telefonnummer samt lägenhetsnummer.
Startdatum för entreprenaden.
Vilket företag som anlitats samt kontaktperson.
Företagets behörigheter enligt Säker Vatten, BKR och GVK.
Beskrivning om, och i så fall hur, vatten och avloppsledningar påverkas.

Bostadsrättshavaren ska senast 4 veckor efter genomförda arbeten skicka följande dokumentation till styrelsen:
Kvalitetsdokument (bilaga A) enligt Branschregler 2021:1, BBV
eller
Egenkontroll och Våtrumsintyg enligt Säkra Våtrum 2021:1.
samt
Intyg om Säker Vatteninstallation.

Styrelsen rekommenderar bostadsrättsinnehavare att ta in en oberoende besiktningsman för att säkerställa att entreprenaden följer branschkrav och att arbetena utförs fackmannamässigt. 

Kök
Vid ombyggnader i kök som innefattar vatten- och/eller elinstallationer se krav för el och VVS. Se även krav angående ventilation. 

Snickerier
Enklare snickeriarbete är till största del inget som påverkar övriga delar av fastigheten och föreningen har inga speciella regler för detta.

Målning
Målning är till största del inget som påverkar övriga delar av fastigheten och föreningen har inga speciella regler för detta.

Annat
Vid andra arbeten t.ex. byggnation av ballong eller byggnation/rivning av innerväggar, kontakta styrelsen.