tisdag 23 maj 2023

Föreningsstämma

 

Föreningsstämma hölls den 22/5 och 13 medlemmar deltog. Till ny styrelsen valdes Viktor Winblad (ordförande), Richard Johansson, Karin Nilsson, Lars Karlsson och Gunnar Lindhe och till valberedning valdes Carl Skoog. Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag på nya stadgar, men eftersom inte samtliga medlemmar deltog krävs det en extrastämma, för vidare information se bostadsrättslagen 9 kap, paragraf 23.För er som önskar årsredovisning, mejla till styrelsen@brfstina.se. Årsredovisningen kommer framöver att läggas upp på vår hemsida under fliken dokument.