Info till Mäklare

Allmänt

Föreningens hemsida, www.brfstina.se är den primära informationskällan för er. Här är vår ambition att all relevant information om föreningen ska finnas. Ta del av den. Om det finns utestående frågor, maila dessa till styrelsen@brfstina.se.

Försäljning

Efter mottagande av era handlingar gäller följande:

1. Vi i föreningen kontaktar inom kort per telefon köparen för en kort avstämning.

2. Köparen ska betala en överlåtelseavgift enligt stadgarna (2,5 % av gällande prisbasbeloppet). Den sätts in på konto i SEB 5221-1017711 eller BG 5015-2503. Kopia på kvitto på insättningen mailas till styrelsen@brfstina.se innan vi tar beslut om medlemskapet.

3. Styrelsen beslutar om Brf Stina ska godkänna medlemskapet.

4. Handlingarna skickas sedan till vår förvaltare, Botema Fastighets AB, som gör nödvändiga kontroller mot lägenhetsregistret etc.

5. Handlingar skickas till er.

6. Ni informerar köparna och säljarna. Viktigt att ni informerar köparna att ta del av vår hemsida.

Normal hanteringstid för styrelsen är 3-4 veckor. OBS! Viktigt att överlåtelseavgiften betalas in så fort som möjligt. Innan det är gjort tar styrelsen inte ställning till medlemskapet.