Andrahandsuthyrning


Den 1 juli 2014 ändrades reglerna för uthyrning av bostadsrätter. Tidigare har krävts att en bostadsrättshavare ska ha beaktansvärda skäl för upplåtelsen. Detta är nu ändrat till att bostadsrättshavaren endast behöver uppvisa skäl. Alla skäl är dock inte godtagbara. 

Om en bostadsrättshavare önskar hyra ut sin bostadsrätt krävs det ett tillstånd från styrelsen. Ansökan om andrahandsuthyrning kan göras på den blankett som fastighetsägarna har tagit fram. Blanketten hittar du under fliken dokument. Ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast två månader innan andrahandsuthyrningen ska börja. 

Under fliken dokument kan du läsa på runt relationen föreningen - bostadsrättsinnehavaren - hyresgästen.

Frågan om uthyrning via Airbnb och motsvarande tjänster har nyligen uppmärksammats i media. Styrelsen i Brf Stina har fattat följande beslut i frågan:

Vår utgångspunkt är att föreningens medlemmar ska bo i bostadsrättsföreningen. Vi ser allvarligt på att andrahandsuthyrning sker utan att medlemmen i förväg erhåller tillstånd till detta. En uthyrning via Airbnb eller motsvarande tjänster kan liknas vid hotellverksamhet och det kan uppfattas som störande för övriga boende i föreningen när många okända personer rör sig i fastigheten. Upplägget med Airbnb och motsvarande tjänster strider helt enkelt mot utgångspunkten att föreningens medlemmar ska bo i bostadsrättsföreningen vilket vi ser som en förutsättning för att föreningen ska fungera.

Mot denna bakgrund avser styrelsen framöver att neka medlemmar rätt till andrahandsuthyrning via Airbnb och motsvarande tjänster.